คิโนะ มนุษย์ผู้ออกเดินทางพร้อมกับรถสองล้อพูดได้นาม เฮอร์เมส เดินทางร่อนเร่ไปในโลกกว้างใหญ่โดยตั้งกฎกับตัวเองว่าจะไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งมากกว่าสามวัน แต่ละเมือง แต่ละการพบพานที่ทั้งสองได้ผ่านไปรับรู้ในการเดินทางสั้นๆ แต่ละครั้งต่างก็มีเรื่องราวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุข เศร้า โสมม หรืองดงาม...ทุกสิ่งจะถูกนำมาบอกเล่าผ่านสายตาของคิโนะและเฮอร์เมส...

ข้อมูลหนังสือ