วันหนึ่ง มีเอกสารว่าจ้างงานซึ่งระบุตัวก็อบลินสเลเยอร์ถูกส่งมาที่กิลด์ ผู้ส่งคืออาร์คบิชอปแห่งเมืองหลวงของเทพผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองที่สุดในชายแดนเมืองแห่งน้ำ อาร์คบิชอปผู้นั้นเคยเป็นวีรชนซึ่งถูกเรียกว่าสตรีแห่งดาบ หนึ่งงในนักผจญภัยระดับทองที่เคยปราบราชาเทพมาร จากคำบอกเล่าของเธอ ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีก็อบลินปรากฎตัวในเมืองหลวงแห่งน้ำ ก็อบลินสเลเยอร์จึงลงไปท้าทายที่เขาวงกตใต้ดินในเมืองแห่งน้ำ พร้อมกับเอลฟ์ นักบวชหญิง ลิซาร์ดแมน และดวอร์ฟ! 

"ก็อบลินตัวนี้ ถูกสร้้างขึ้นมา" 

ข้อมูลหนังสือ