“ชั้นไม่ช่วยโลก เพียงแค่จะฆ่าก็อบลินเท่านั้น”

ณ. กิลด์ที่ชายแดนนั้น ว่ากันว่ามีตันตนหายากที่มุ่งปราบปรามก็อบลินเพยงอย่างเดียวจนได้เลื่อนขึ้นมาถึงระดับเงินซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นอันดับสามได้ นักบวชหญิงซึ่งกลายเป็นนักผจญภัยและตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตกับการเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นครั้งแรก ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือคือ ผู้ชายซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นก็อบลินสเลเยอร์ เขาปราบแต่ก็อบลินโดยไม่เลือกวิธีการและไม่เสียดายแรงงาน ทำให้นักบวชหญิง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกิลด์และสาวน้อยเผ่าเอลฟ์ที่ได้ยินข่าวลือของเขา กฎปรากฏว่าตัวขึ้นเพื่อขอร้อง

ข้อมูลหนังสือ