การเดินทางของคิโนะ มีจุดเริ่มต้นจากนิยายประเภท Light Novel ซึ่งเขียนโดย เคอิจิ ซิกุซาว่า ภาพประกอบและออกแบบตัวละครโดย โคฮาคุ คุโรโบชิ ปัจจุบันนิยายเรื่องนี้ถูกแปลเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาไทย

การเดินทางของคิโนะ เป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยมอเตอร์ราด (หมายเหตุ – รถสองล้อ หมายถึงเฉพาะพาหนะที่บินไม่ได้) เธอพำนักอยู่ในที่แต่ละแห่งเป็นระยะเวลาไม่เกินสามวัน (ในฉบับนิยายจะมีเรื่องราวของนักเดินทางคนอื่น ๆ ด้วย) แต่ละเมือง หรือแต่ละเรื่องราวต่าง ๆ ที่คิโนะได้รับรู้ คือโลกอันงดงาม และเป็นสิ่งที่ทำให้เธอยังคงออกเดินทางต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • การเดินทางของคิโนะ เล่ม 10
  • แปลจากหนังสือ: Kino No Tabi - The Beautiful World 10
  • ผู้เขียน: Keiichi Sigsawa
  • ผู้แปล: ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ
  • สำนักพิมพ์: animag
  • จำนวนหน้า: 254 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163372369