รวมบทกวีว่าด้วยความขัดแย้ง ความสูญเสีย และความหวัง บนดินแดนที่ดูราวกับจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

ข้อมูลหนังสือ