แก่นหลักจากนวนิยายเล่มนี้ จึงฉายให้เห็นเรื่องราวระหว่าง "เมือง" และ "ชนบท" ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักมองว่าถึงชนบทจะเป็นรากเหง้าเก่าแก่แต่ก็คล้าย "คนพิการ" ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องรอรับความช่วยเหลือจากนโยบายยักษ์ใหญ่ แม้อาจต้องคล้อยตามผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มอยู่ร่ำไป ทว่าในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยยังมี "คนเล็กๆ" ที่เลือกจะใช้ชีวิตท่ามกลางท้องทุ่งและคันนายืนหยัดสู่ด้วยการ "พึ่งพาตนเอง" เป็นหลักสำคัญพร้อมกับก่อร่างความฝันเพื่อที่จะทำให้สังคมของพวกเขาดีขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อนเวลาเปลี่ยนผ่าน
  • ผู้เขียน: โมน สวัสดิ์ศรี
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • จำนวนหน้า: 260 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163290328