หลังจากได้รับคำยืนยันว่า ผมเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติจาก สสส. ให้ทำงานชิ้นนี้และกำหนดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย ความรู้สึกแรกสุด ผมผิดหวังบ้างเล็กน้อย เพราะผมอยากเขียนเกี่ยวกับชาติพันธุ์กวย ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของผมเอง แต่ผมได้รับมอบหมายให้เขียนเกี่ยวกับชาติพันธุ์ผู้ไท ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และผมขอสารภาพว่า แม้ผมจะเป็นนักเขียน ผมก็ยังไม่มีพื้นความรู้ในด้านประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และวิถีชีวิตจิตวิญญาณของชาวผู้ไทที่ผมได้สัมผัสบ้างก็เพียงเพลงท่วงทำนองผู้ไทเท่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจชาติพันธุ์ผู้ไทได้อย่างลึกซึ้ง ผมลงมือสัมภาษณ์เชิงลึกในทุกแง่ทุกมุม มีอยู่คำหนึ่งที่ผมสนใจมากคือคำว่า เค็ด และผมก็บอกทุกคนทันทีว่า ผมจะเขียนนิยายเรื่อง เค็ด คำว่า เค็ด มีใช้ในภาษากวยของผมหมายถึง แม่นยำตรง และจริง ถ้ามีใครบอกว่า “พรุ่งนี้จะเกิดอาเพศและหายนะในหมู่บ้าน” เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เช่น ฟ้าผ่าลงหลังคาเรือน ไฟไหม้บ้านเรือน ถือว่าคำพูดของคนคนนั้น เค็ด ยิ่งนัก คำว่า เค็ด ในภาษาผู้ไทนั้น หมายถึงเจ้าที่, ภูมิเจ้าที่แข็ง, ดุร้ายและมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่อยู่ตามศาลเหมือนเจ้าปู่ ถ้าใครลบหลู่ก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นทันตา เคยมีคำตำบลนี้ขุดพบพระพุทธรูปเก่าแล้วนำไปครอบครองเป็นของตน จึงมีอันเป็นไป ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ท่านยืนยันชัดเจน

ข้อมูลหนังสือ

  • เค็ด
  • ผู้เขียน: วีระ สุดสังข์
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • จำนวนหน้า: 236 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163290311