แม้เหมือนมีเรื่องราว มีตัวละคร แต่มิใช่นวนิยายมิใช่เรื่องสั้น เป็นเพียงบันทึกกระแสสำนึก บอกเล่าบางเรื่องราวถวิลหา ระหว่างท่องเที่ยวไป ลุ่มน้ำ ลำน้ำ ทุ่งกว้าง เมืองใหญ่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด บ้านนอก ในเมือง เมืองนอก โลก จักรวาล วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ วัยเยาว์ วัยล่วงเลยผ่านพ้น ทุกข์ สุข รัก ชัง จริง ฝัน ชีวิต ความตาย สิบเรื่องราวสั้นๆ แยกกันตามลำพัง ซ้อนทับสอดร้อยในตัวมันเอง ในพื้นที่ เวลา บุคคล และภูมิทัศน์ ความทรงจำแปลกเปลี่ยว ทุ่งกุลาร้องไห้ แม่น้ำมูล ลำพลับพลา ใบหน้าเดิมที่แปลกหน้า ความเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม หลายพันปีก่อน ทุ่งกว้างทางน้ำแห่งนี้ จะเคยเป็นทะเลอันไพศาลมาก่อนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่เกินร้อยปีนี้เอง ชีวิตเล็กๆ น้อยๆ ของผู้คนชาวนาธรรมดาสามัญ ก็เพียงแค่ดิ้นรนทำมาหากิน อพยพโยกย้ายไปมาตามแรงเหวี่ยงชะตากรรม ก่อนกระจัดพลัดพรายหายไปเหมือนฝันเหลือเพียงร่องรอยริบหรี่เรือนลาง ท่ามกลางเวิ้งความมืดของท้องทุ่งบรรพชน ชั่วชีวิตหนึ่ง คนเราต้องอยู่ๆ และตายๆ ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ระหว่างการนำพาร่างกายอนิจจัง เดินทางแสวงหาความอยู่รอดทางจิตวิญญาณ ชีวิตหนึ่ง ชาติหนึ่ง บนผืนแผ่นดินหนึ่ง ในรอบไม่เกิน 100 ปีของอายุขัยคนเราช่างมากมายหลายโฉมหน้าชะตากรรมอันเนื่องมาแต่วิถีทางเลือกที่ต่างดิ้นรนค้นหา ต่างอยู่ ต่างเดินทาง ต่างเชื่อ ต่างศรัทธา ต่างคิด ต่างฝัน ต่างกระทำ ต่างแสวงหากันและกัน ต่างพบกัน ต่างผ่านเลยกัน จากสถานที่ลืมตาดูโลกที่เรียกว่าบ้านเกิด กระทั่งถึงสถานที่หลับตาลงที่เรียกว่าบ้านตายระหว่างนั้น ช่างยาวนานและแสนสั้นในพันธะสัญญาแห่ง-จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้อมูลหนังสือ

  • จนกว่าชีวิตจะหาไม่
  • ผู้เขียน: ไพวรินทร์ ขาวงาม
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163290304