กล่าวเปิดอกตั้งแต่ต้น หนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้มีเนื้อหาซ้ำๆ เรื่องราวส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราท่านต่างรู้กันดีอยู่แล้ว
จะเริ่มจากตรงไหนดี...ย้อนไปถึงยุคสนธิสัญญาเบาว์ริง...การปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความทันสมัยในช่วงกลางกรุงรัตนโกสินทร์
หรือหากจะนับเอาหลักกิโลเมตรใกล้ๆนับตั้งแต่เราเริ่มร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯเป็นหมุดหมาย ก็ต้องถือว่าเราใช้เวลาอย่างน้อยเกินครึ่งศตวรรษ
สะสมเรื่องผิดปกติคู่ขนานความเป็นไปกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศแทรกซึมเอาไว้ในแทบทุกมิติ

ข้อมูลหนังสือ

  • พูดดีๆ
  • ผู้เขียน: อธิคม คุณาวุฒิ
  • สำนักพิมพ์: WAY
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786163290212