แม้ยังไม่หมดปี เราก็อาจกล่าวได้ว่าปี 2020 เป็นปีหนึ่งที่โลกของเราเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติมากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญภัยธรรมชาติ ปัญหาทางการเมืองทั้งในระดับโลกและในประเทศ ที่สำคัญคือเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ผลของการระบาดกระทบกระเทือนชีวิตมนุษย์ในหลายมิติ a day จึงชวนนักเขียน 15 ชีวิต มาเขียนเรื่องสั้นเพื่อบันทึกสถานการณ์บ้านเมืองช่วงวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้นักเขียนแต่ละคนเลือกมุมที่ต้องการบันทึกได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม การเมือง หรือความสัมพันธ์ จนออกมาเป็น a day ฉบับรวมเรื่องสั้น ‘สถาน ณ กาลไม่ปกติ’ 

นักเขียนใน a day ฉบับนี้ประกอบด้วย

- คงเดช จาตุรันต์รัศมี
- จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
- จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
- จิราภรณ์ วิหวา
- ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์
- ธนชาติ ศิริภัทราชัย
- ปราบดา หยุ่น
- ภู กระดาษ
- วิศุทธิ์ พรนิมิตร
- อนุสรณ์ ติปยานนท์
- อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
- อารยา ราษฎร์จําเริญสุข
- อุทิศ เหมะมูล
- อุรุดา โควินท์
- Tuna Dunn

ข้อมูลหนังสือ

  • a day 241: ฉบับรวมเรื่องสั้น ‘สถาน ณ กาลไม่ปกติ’
  • สำนักพิมพ์: a day
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786163272270