ภารกิจเที่ยวของคนลุ่มหลงสตรีทอาร์ตที่มีกำแพงเปื้อนสีเป็นหมุดหมายและมีปลายทางกระจายหลากหลายเดสติเนชั่นทั้งกรุงเทพไทเปกูชิง-บอร์เนียวโตเกียวและปีนัง

บุญมนัสสวัสดีปาลกะวงศ์ณอยุธยาหรือ ‘เนิฟ’ พาคุณดั้นด้นเพื่อไปเดินเดินและเดินตามหารูปบนกำแพงที่เธอปักหมุดไว้ในใจถามว่าการเดินทางเหล่านี้ฟังดูสมเหตุสมผลไหมก็คงไม่มีเรื่องพลาดๆไหมตอบได้ว่าเยอะและคนที่พลาดท่าที่สุดก็อาจจะเป็นคุณนายดวงเดือนคุณแม่ที่ยอมหลวมตัวเป็นสมาชิก ‘บังเกิดเกล้าทัวร์’ นั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ