เมื่อเกือบหนึ่งหมื่นสี่พันล้านปีมาแล้ว อวกาศ สสาร และพลังงานของเอกภพทั้งหมดที่เรารู้จัก ถูกกันอยู่ภายในปริมาตรเล็กกว่าหนึ่งในล้านล้านของจุดมหัพภาคท้ายประโยคนี้.

จนถึงตอนนี้จุดนั้นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า "บิ๊กแบง" และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเอกภพที่เราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้

รีบเหรอ...อ่านเล่มนี้แหละ เพราะเราได้ย่อเอาเรื่องราวตั้งแต่จุดแรกนั้นจนถึงปัจจุบันลงในหนังสือ "ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ" เล่มบางๆ เล่มนี้
แล้วจะพบว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก บนดาวดวงอื่น และในพื้นที่ (ที่ดูเหมือน) ว่างเปล่าเคว้งคว้างในอวกาศ แต่ทำให้เรารู้ว่า มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไม่ใช่เจ้าแห่งอวกาศและเวลา แต่เป็นผู้ร่วมอยู่ในสายโซ่ความสัมพันธ์แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ในเอกภพ

จริงๆ แล้วในขณะที่ 'เราอาศัยอยู่ในเอกภพ เอกภพเองก็สถิตอยู่ในตัวเราเช่นกัน'

ข้อมูลหนังสือ

  • ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ
  • แปลจากหนังสือ: Astrophysics for People in a Hurry
  • ผู้เขียน: Neil deGrasse Tyson
  • ผู้แปล: ปิยบุตร บุรีคำ
  • สำนักพิมพ์: a book
  • จำนวนหน้า: 183 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786163272034