คนทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป และผมเชื่อว่าทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าขอเพียงให้เรามีสายตาพิเศษที่จะมองเห็นมัน

อ่านเผินๆ Wakaki Four Seasons อาจดูเหมือนไดอารีชีวิตประจำวันของคู่รักไทย-ญี่ปุ่นที่มีชนบทแดนอาทิตย์อุทัยเป็นฉากหลัง แต่น่าแปลกใจที่พออ่านจบผมเกิดความรู้สึกมากกว่านั้น

ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้กำลังบอกให้เราเห็นคุณค่าความหมายในรายละเอียดของสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
ไม่ว่าคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ สายน้ำ ภูเขาแม้กระทั่งมวลอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละวัน...แต่ละฤดูกาล

เมื่อใส่ใจในคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เคยมองข้าม เราอาจเข้าใจเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มากขึ้น

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

ข้อมูลหนังสือ