วรรณกรรมเดินทางเล่มแรกจากเจ้าของลายเส้นที่เราคุ้นเคยในนิยายภาพชุด ‘ถั่วงอกและหัวไฟ’ ที่พาเราออกเดินทางไปยังปราสาทโบราณ ท่ามกลางชนบทอันกว้างใหญ่และเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งเขาและคนรักได้รับโอกาสอีกครั้งในการใช้ชีวิตร่วมกัน หลังจากสายฝนในชีวิตผ่านพ้นไป

ข้อมูลหนังสือ