หนึ่งในคำถามยอดนิยมที่มนุษย์เฝ้าถามกันและกัน ตลอดจนถามตัวเองมากที่สุดคือ ชีวิตคืออะไร นั่นคือสิ่งที่ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ตอบเอาไว้ตรงนี้อย่างเรียบง่ายว่า 'ชีวิตก็คือทุกๆ วัน' วงศ์ทนงใช้ชีวิตของเขาไปทีละวัน ดียิ่งกว่านั้นคือเขาเก็บเกี่ยวผลพลอยได้ในแต่ละวันที่แสนพิเศษมาฝากผู้อ่าน ผ่านตัวหนังสือที่เกิดจากการกลั่นกรองและสังเคราะห์ด้วยประสบการณ์ที่เกิดจากการเห็นและผ่านมามาก เพราะนอกจากชีวิตจะหมายถึงทุกๆ วัน ชีวิตยังหมายถึงการแบ่งปันกันอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ