1 คัน 2 คน 14 วัน 1,450 กิโลเมตร
สู่ประเทศบ้านพี่เมืองน้อง 
ท่องไปในหนทางสายธรรมชาติ 
พบกับมิตรภาพระหว่างทาง 
ด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ขี่ไปจ่ายตลาด
แต่พวกเขาดันลากยาวไปถึงลาวเหนือ

ข้อมูลหนังสือ