ตัวหนังสือของเธอชวนผู้อ่านใส่ใจเรื่องราวรอบตัว ตั้งใจให้เห็นความงดงามของมนุษย์ ศรัทธาในความดี ความมุ่งมั่นพยายาม การเปิดใจ ระยะห่างของความสัมพันธ์ และการรู้จักปล่อยวาง

ข้อมูลหนังสือ

  • ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
  • ผู้เขียน: กมลเนตร เรืองศรี
  • สำนักพิมพ์: a book
  • จำนวนหน้า: 230 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786163271044