เมืองที่ความเก่า-ใหม่ใกล้กันแค่ช่วงตึก 
ความดิบ-สุนทรีย์เชื่อมกันทุกมุมถนน
ศิลปะ-วิทยาการผสมกลมกลืนกันแทบแยกไม่ออก
ทุกคนล้วนแตกต่างและเป็นส่วนตัว 
จนความแปลกแตกต่างกลายเป็นเรื่องธรรมดา
แต่เมื่อไหร่ที่แสดงความแปลกแต่เจ๋งออกมา 
เมื่อนั้นสายตาคนอื่นถึงจะหันมอง

ข้อมูลหนังสือ

  • New York Collage City
  • ผู้เขียน: ทรงพล จั่นลา
  • สำนักพิมพ์: a book
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2558
  • ISBN: 9786163270771