หลังจากป่วย

ผมไม่ได้วาดรูปเลยเป็นเวลานานมาก

จนกระทั่งเมื่อหยิบปากกาขึ้นมาเริ่มวาดใหม่

ไม่ว่าจะเป็นฉากครื้นเครงแค่ไหน

เมื่ออยู่ใต้ลายเส้นของผม

ก็กลายเป็นภาพเปลี่ยวเหงาไปเสียหมด

ข้อมูลหนังสือ