ภาพประกอบที่วาดเพื่อประกบงานวรรณกรรมเหล่านี้

แตกต่างจากงานเขียนของตัวผมเอง

จินตภาพจากเนื้อหาในงานวรรณกรรมอันหลากหลาย

ได้ป้อนสารอาหารที่ทำให้ภาพวาดของผมมีสีสันและแนวคิดแบบใหม่

ภาพประกอบสีขาวดำภาพแล้วภาพเล่า

เป็นเสมือนภาพความฝันที่สวยงามในอดีต

สะกดจินตนาการแห่งยุคสมัยให้คงค้าง

และสอดแทรกความคิดถึงช่วงเวลาเมื่อวัยเยาว์

ทุกสิ่งที่เสมือนผ่านไปแล้วแสนนาน

กลับเกิดขึ้นเมื่อกาลครั้งหนึ่งไม่นานมาแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • กาลครั้งหนึ่งไม่นานมาแล้ว
  • แปลจากหนังสือ: It Was Not A Long Long Time Ago
  • ผู้เขียน: Jimmy Liao
  • ผู้แปล: อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี
  • สำนักพิมพ์: a book
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2557
  • ISBN: 9786163270733