ในญี่ปุ่น ประเทศแห่งการใส่ใจในรายละเอียด และมีวิถีชีวิตผูกพันกับรถไฟอย่างลึกซึ้ง ได้ทำให้รถไฟนั้นข้ามเส้นจากการเป็นเพียงพาหนะที่คนหวังพึ่งได้มากที่สุด มาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเองได้อย่างน่าทึ่ง และความน่าทึ่งที่ว่าคืออะไรบ้าง ทรงกลดรอเล่าให้เราฟังอยู่แล้ว

ข้อมูลหนังสือ