ตำหนิเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เรามองเห็นขั้วตรงข้าม

ตำหนิคือคำอธิบายว่า

ความจริงและชีวิตเป็นเรื่องไม่สะอาด

แต่ไม่ได้แปลว่าต้องสกปรก 

ตำหนิ สำหรับผมไม่ใช่ข้อบกพร่องเสมอไป

มันเป็นของมันแบบนั้น

มันแค่แตกต่าง เป็นตัวของตัวเอง

สิ่งที่คนเราจดจำคือตำหนิ

ข้อมูลหนังสือ