หนังสือเล่มนี้เปี่ยมด้วยความถวิลหาอาวรณ์ เป็นการกลับไปสู่วันคืนแสนสุขงดงามที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป ดูจะคล้ายกับนิยายรักนักศึกษาฉบับอ่อนโยนด้วยภาษารื่นหวาน แต่จากความนำและประวัติผู้เขียนที่นำเนื้อเรื่อง ก็ทำให้เราทราบได้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของ "ฉัน" ของผู้เขียนเช่นกัน ธันวาไปเรียนภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นเดียวกับผู้เขียน และการอ่านเพียงไม่นานก็เกิดความรู้สึกได้ว่าผู้เขียนได้บรรลุผลที่บอกเราไว้ตั้งแต่ต้นจริง ว่าความตั้งใจในการเขียนนิยายเล่มนี้ก็คืออยากเก็บเรื่องราวมารวมไว้ในที่ๆ เขาจะมั่นใจว่ามันจะไม่โรยไปตามกาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ