“ประเทศนี้ ภายใต้พระผู้เป็นเจ้า จักได้เสรีภาพที่เกิดใหม่ – และรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จะไม่มลายไปจากโลก”

วรรคทองจากคำปราศรัยเกตตีสเบิร์ก ความยาวสองนาที ของ เอบราแฮม ลิงคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกา ยังคงดังก้องในความทรงจำของผู้คน แม้เวลาจะผ่านไปแล้วร่วมร้อยห้าสิบปี

เอบราแฮม ลิงคอล์น คือใคร?

ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา ของ อัลเลน ซี. เกวลโซ ศาสตราจารย์ด้านสงครามกลางเมืองศึกษา แห่งวิทยาลัยเกตตีสเบิร์ก บอกเล่าประวัติความเป็นมา สำรวจโลกทางปัญญา และฉายภาพพัฒนาการของความคิดทางการเมืองและสังคมของลิงคอล์นอย่างลึกซึ้งสมบูรณ์ จนเป็นมากกว่าหนังสือชีวประวัติทั่วไป

สำหรับผู้สนใจเรียนรู้ชีวิต ความคิด และจิตใจ ของประธานาธิบดีผู้ยึดมั่นแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ผ่านปัญหาสำคัญแห่งยุคสมัยอย่างเสรีภาพ หลักนิติธรรม ความเท่าเทียม ระบบทาส และสันติภาพ …
หนังสือเล่มนี้ คือคำตอบ!

ข้อมูลหนังสือ