คัมภีร์แห่งตัวเลขของโรเจอร์สันเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรียบเรียงคุณค่า ลักษณะทางจิต
วิญญาณ พระเจ้า ปีศาจ เมืองศักดิ์สิทธิ์ พลังอำนาจ ปฏิทิน วีรบุรุษ นักบุญ ภาพบูชาและ
สัญลักษณ์

เป็นข้อมูลที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่สนใจในบทบาทมากมายของจำนวนต่างๆ ในเรื่องเล่าและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย ในดนตรีและบทกวีในศาสนาจำนวนมาก วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
จำนวนมากในโลกของเรา

เรื่องราวเริ่มจากจำนวนหลายล้านแล้วลดลงไปจนถึงศูนย์ ตั้งแต่ตัวเลขอสูร (666) ไปจนถึง
บาปเจ็ดประการจากสัญลักษณ์จักรราศีทั้งสิบสองไปจนถึงไพ่สี่ชุดในหนึ่งกอง

ตลอดหนังสือเล่มนี้...ท่านจะได้พบว่า เหตุใดเจงกิสข่านถึงสร้างเมืองแห่ง 108 หอคอยดันเต้
ใช้เลขสิบเอ็ดอย่างไรในหนังสือ Divine Comedy ของเขา และเหตุใดเลขสิบสามจึงหมายถึง
ความอับโชคในตะวันตก ในขณะที่เลขสิบสี่เป็นตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงในจีน

ข้อมูลหนังสือ