จากพระเจ้าไซรัสมหาราชถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช จากการสถาปนาจักรวรรดิ
อะคีเมนิดถึงสงครามกรีก-เปอร์เซีย จากเปอร์เซโปลิส มหานครที่รํ่ารวยที่สุดในปฐพี
ถึงตำนานความเชื่อโบราณจากศาสนาโซโรอัสเตอร์ถึงชาห์นาเมห์มหากาพย์แห่ง
ชนชาติอิหร่าน ซึ่งระบบบริหารราชการบ้านเมือง แนวคิด และปรัชญาได้ตกทอด
มาจนถึงทุกวันนี้

นี่คือเรื่องราวของจักรวรรดิอะคีเมนิดแห่งเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ หลอมรวมผู้คนจากหลาก
หลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันในช่วงรุ่งเรืองที่สุดนั้นครอบคลุมพื้นที่
ในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกาเหนือ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ
44 ของประชากรโลก นับเป็นสถิติที่สูงที่สุดที่ยังไม่มีจักรวรรดิใดในประวัติศาสตร์โลก
เทียบเคียงได้

ข้อมูลหนังสือ