อยากทำงานตลอดไป
อยากทำงานในแบบของตัวเอง
อยากชอบงานที่ทำ
อยากลาออก
ไม่อยากรับช่วงกิจการต่อ
อยากเริ่มกิจการของตัวเอง
สำหรับคนทำงานที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้
นี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าต่อได้

เรื่องราวเหมือนละครของ 20 บริษัท
ที่ดำเนินกิจการจนเป็นที่ยอมรับของผู้คน
ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา
ที่จะสร้างพลังให้คุณได้เดินตามฝันต่อไป

ข้อมูลหนังสือ