ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ คือบุคคลโดดเด่นที่คนทั้งโลกจดจำเสมอมา ซึ่งเบื้องหลังการขับเคลื่อนสมรภูมิของเขา ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าไม่มี 'กองกำลังเอสเอส'

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนแว่นขยายเจาะลึกกำลังพลที่มีบทบาทสำคัญ เปิดให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของกองทัพนาซีเยอรมัน ชี้ให้เห็นพัฒนาการของกองพลทหารที่แข็งแกร่งรบพุ่งต่อสู้ไปสู่จุดสูงสุด จนกระทั่งปราชัยปิดฉากลง ตราบใดที่ชื่อเสียงและบทบาทของ "นาซี" และ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" ยังถูกจดจำไว้เป็นบทเรียนของมนุษยชาติ "กองกำลังเอสเอส" ก็ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์สงครามโลก ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษาต่อไปเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ