‘อียิปต์วิทยา’ หาใช่เพียงแค่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ หรือจดจำตำนานเทพเจ้าของชาวไอยคุปต์เท่านั้น แต่เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มุ่งเน้นศึกษาและทำความเข้าใจ ‘มนุษย์’ และมนุษย์ที่ ‘อียิปต์วิทยา’ ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ ‘ชาวไอยคุปต์’ ผู้สร้างอารยธรรมอียิปต์โบราณอันน่าอัศจรรย์ใจนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • เปิดโลกอียิปต์วิทยา Step into Egyptology
  • ผู้เขียน: ณัฐพล เดชขจร
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 430 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786163017307