“การเดินทางอันตรึงตาตรึงใจ สร้างความสว่างไสวทางปัญญา ได้รู้ว่าประเทศต่างๆ รับมือกับวิกฤตการณ์อย่างไร เป็นความหวังที่จะช่วยมนุษยชาติทั้งมวลได้รับมือกับวิกฤตการณ์ของโลกเราในปัจจุบัน” 

- ยูวัล โนอาห์ แฮรารี (ผู้เขียน Sapiens และ 21 Lessons for the 21st Century) 

“การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เป็นเรื่องเล่าจากมุมมองส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมน่าประทับใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆในภาวะวิกฤต โดยดูว่าคนเราตอบสนองวิกฤตการณ์กันอย่างไรบ้าง นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ได้อ่านกันในวันนี้ เมื่อประเทศชาติต่างๆตึงเครียดและยังต้องเรียนรู้อีกมาก ว่าจะรอดพ้นจากปัญหาท้าทายใหญ่หลวงเหล่านี้ได้อย่างไร ผมอยากชวนให้คุณอ่านกันจริงๆ” 

- พอล เอหร์ลิช (ผู้แต่งร่วม Jaws: the story of a Hidden Epidemic) 

“จาเร็ด ไดมอนด์เป็นหนึ่งในบรรดานักคิดที่ลุ่มลึกที่สุดและหนึ่งในบรรดานักเขียนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคสมัยของเราและทุกยุคทุกสมัย และ การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ก็พิสูจน์ความสามรถในการคาดการณ์อนาคตของเราในการวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในห้วงเวลาที่วิกฤตการณ์ระดับชาติต่างปะทุขึ้นทั่วโลก นี่ยังถือเป็นผลงานที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดของเขาโดยเขาได้แบ่งปันเหตุวิกฤตของตนเองที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคุ้นเคยเป็นส่วนตัวกับหลายประเทศที่เคยประสบการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่มาก่อนกับผู้อ่าน จากนั้นได้ถอดบทเรียนเป็นข้อสรุปถึงวิธีจัดการภาวะวิกฤตของชาติต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาก่อน
จาเร็ด ไดมอนด์ควรเป็นคนแรก!” 

- ไมเคิล เชอร์ดมอร์ (ผู้พิมพ์วารสาร Skeptic และผู้เขียน Heavens on Earth)

ข้อมูลหนังสือ