แม้ภาพลักษณ์ของสงครามครูเสดในสายตาของคนยุคหลังมักถูกมองว่าเป็นสงครามแห่งศาสนาและความงมงายบ้าคลั่งของชาวคริสต์ในยุคกลางแต่ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ด้านสังคมและเศรษฐกิจในยุคนั้นกลับบ่งชี้ว่าผลของการทำสงครามครูเสดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมยุโรปอย่างไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการพลิกโฉมหน้าของสังคมศักดินาอันล้าหลังให้กลายเป็นยุคแห่งรัฐชาติที่มีอำนาจทางการเมืองที่ทันสมัยและเป็นปึกแผ่น พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและรุ่งโรจน์อย่างน่าเหลือเชื่อ และด้วยผลของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมโลกตะวันตกสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน

เพราะฉะนั้น สงครามครูเสดจึงมิใช่เพียง สงครามศาสนาระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่นี่คือสงครามที่เปลี่ยนโลกทั้งโลกไปตลอดกาลอย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • The Crusades ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
  • ผู้เขียน: ภาสพันธ์ ปานสีดา
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 420 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786163017161