ทำความรู้จักกรุงโรมอย่างแท้จริงผ่านช่วงเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงอันน่าสนใจในชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนครแห่งนี้ ตั้งแต่นักบวชหญิงไปจนถึงนางคณิกา ทาสไปจนถึงวุฒิสมาชิก นักบวชหญิงพรหมจารีเวสตา ไปจนถึงยามตรวจการณ์ คนเหล่านี้คือสามัญชนคนธรรมดาที่จะทำให้นครโบราณแห่งนี้กลับมามีชีวิตอย่างเด่นชัดอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • 24 ชั่วโมงในโรมโบราณ: ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น
  • แปลจากหนังสือ: 24 Hours in Ancient Rome
  • ผู้เขียน: Philip Matyszak
  • ผู้แปล: ไอริสา ชั้นศิริ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786163017130