หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวสุดระทึก การพยายามลอบสังหาร และแผนวางระเบิด ที่พวกเขามีส่วนร่วมติดตามเหล่าสมาชิกฝ่ายต่อต้านตั้งแต่ปี 1938-1944  เผยถึง “แผนลอบสังหารฮิตเลอร์” ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้มีชื่อเสียง และผู้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก หนังสือเล่มนี้แสดงด้านที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงของเครือข่ายดังกล่าว 

การศึกษาที่ผ่านๆ มามุ่งเม้นไปแค่ตัวกลุ่ม และตัวสมาชิกเท่าที่ผู้เขียนทราบ แทบไม่มีงานไหนเลยที่วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคน พวกเขาเกณฑ์สมาชิกใหม่ด้วยวิธีไหน? พวกเขาลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างไร? และลักษณะการนำที่แตกต่างกันมีผลต่อแผนและโอกาสสำเร็จหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ