การค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยของผู้เขียนเป็นเสมือนการเดินทางเข้าไปในป่าลึกแห่งอดีตที่น่าหลงใหล เพราะเป็นอาณาบริเวณที่มีทั้งความซับซ้อนหลากหลายและกว้างขวางยิ่ง จนบางครั้งทำให้รู้สึกกริ่งเกรง หวาดหวั่นในความไพศาลของพรมแดนความรู้เมื่อเทียบกับกำลังที่จำกัดของตัวเอง 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ‘เรื่องเล่า’ เหล่านี้ จะช่วยให้คนรุ่นใหม่มองเห็นตัวเองและคุณค่าของพื้นที่สำคัญบางส่วนที่อาจละเลยหรือมองข้ามกันมานาน พื้นที่ทางจิตวิญญาณอันเสมือนผืนป่าหลังบ้านซึ่งได้ซ่อนขุมทรัพย์และความใฝ่ฝันบางอย่างเอาไว้ 

การช่วยกันฟื้นฟูรักษาจะทำให้เกิดความหมายที่งดงามและสามารถเหยียบยืนบน ‘สวนสวรรค์’ แห่งนี้ได้อย่างเต็มเท้า เราจะรู้สึกสดชื่น เป็นอิสระ เมื่อได้สูดหายใจเอากลิ่นดอกไม้พื้นเมืองอันคุ้นเคย ก่อนย่างก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับอดีตอย่างมั่นคง ในท่ามกลางความผันแปรของมวลอากาศโลกที่ไม่แน่นอนมากขึ้นทุกที.

ข้อมูลหนังสือ

  • Rescue A Thai Local History: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
  • ผู้เขียน: ยงยุทธ ชูแว่น
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 496 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2563
  • ISBN: 9786163017017