จากชนเผ่าเติร์กเร่ร่อนในเอเชียกลางสู่มหาจักรวรรดิผู้พิชิต ผู้ทลายกำแพงคอนสแตนติโนเปิลอันแข็งแกร่งให้พังลง และทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์ที่ยืนหยัดยาวนานกว่า 1,000 ปี ล่มสลาย นี่คือประวัติศาสตร์ของมหาจักรวรรดิที่มากด้วยเรื่องราวหลายหลากรสชาติ ทั้งด้านการเมือง การสงคราม เขตหวงห้ามอย่างฮาเร็มของสุลต่าน และอิสตรีผู้อยู่เหนือบัลลังก์...

ข้อมูลหนังสือ