หนังสือ “ซอลาฮุดดีน วีรบุรุษแห่งศรัทธา” เล่มนี้ นอกจากจะนำเสนอเรื่องราวพระประวัติของสุลต่านซอลาฮุดดีน หรือ “ซาลาดิน” ผู้เป็นนักรบ อัจฉริยะและมีคุณธรรมแล้ว ยังได้บอกเล่าความเป็นมาของสงครามครูเสด และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ยุคกลาง รวมไปถึงชวีประวัติ ของบคุคลสำคัญในห้วงเวลาเดียวกัน ทั้งฝ่ายยุโรปและตะวันออกกลาง เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้สุลต่านซอลาฮุดดีน ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสงครามครูเสด และทำไมเขาจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในหมู่มวลชาวมุสลิมทั่วทั้งโลกตราบจนทุกวันนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • SALADIN ซอลาฮุดดีน
  • ผู้เขียน: ภาสพันธ์ ปานสีดา
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786163016867