การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789-1799 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่าร้อนและพลังอุดมการณ์อันแรงกล้าในการสร้างระบบรัฐที่ได้มอบ 'เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ' ให้กับประชาชนทุกคนในแผ่นดินฝรั่งเศส และหยั่งรากแนวคิดอันเป็นเสรีของมวลชนลงไปในแผ่นดินฝรั่งเศสและยุโรปได้ในที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • The French Revolution : ปฏิวัติฝรั่งเศส
  • ผู้เขียน: พีรวุฒิ เสนามนตรี
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786163016836