สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลบนแผนที่สมัยกลางและสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 

เป็นเรื่องที่ชวนให้ศึกษาค้นคว้ามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ทว่ากลับไม่เคยมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อนเลย ประเด็นที่ศึกษานี้มีความสำคัญไม่เฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์การทำแผนที่ศิลปะและการวาดภาพสัตว์เท่านั้น หากยังมีความสำคัญต่อความเป็นมาของภูมิศาสตร์ว่าด้วยสิ่งประหลาดและประวัติแนวคิดเรื่องมหาสมุทรในโลกตะวันตกอีกด้วย

ยิ่งกว่านั้น สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลที่ปรากฏภาพอยู่บนแผนที่ฉบับต่างๆ ยังแสดงความสำคัญอย่างยิ่งของแหล่งข้อมูล อิทธิพลและวิธีการของช่างทำแผนที่ที่เขียนหรือวาดภาพสัตว์เหล่านั้นขึ้นมา

ในหนังสือที่มีภาพประกอบน่าตื่นใจเล่มนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ตัวอย่างสำคัญที่สุดของสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลบนแผนที่ที่ทำขึ้นในทวีปยุโรป เริ่มจาก แผนที่โลก ยุคแรกที่สุดซึ่งปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 10 และต่อเนื่องมาจนกระทั่งสิ้นศตวรรษที่ 16 หนังสือเล่มนี้จะเป็นงานมาตรฐานในประเด็นนี้ต่อไปอีกหลายปี

ข้อมูลหนังสือ

  • สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล : บนแผนที่สมัยกลางและสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (4 สีทั้งเล่ม)
  • แปลจากหนังสือ: Sea Monsters on Medieval and Renaissance
  • ผู้เขียน: Chet van Duzer
  • ผู้แปล: ชัยจักร ทวยุทธานนท์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 228 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786163016829