แม่มดเรียนรู้จากธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าความเข้าใจธรรมชาติเป็นความสูงส่งของมนุษย์ ขณะมนุษย์เองก็กอปรส่วนอยู่ในธรรมชาติหรือในองค์รวม

แม่มดมีคติที่ว่ามนุษย์มิได้เป็นเจ้าของโลก แต่เป็นส่วนหนึ่งของโลก ชาวไสยลัทธิเข้าใจดีว่าเมื่อมนุษย์เอาประโยชน์จากธรรมชาติ จักต้องคืนกลับไปให้ธรรมชาติเพื่อดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพ

พวกเขาใช้ไสยเวทในฐานะเป็นศาสนาที่แท้ของธรรมชาติและเทพเจ้า

ข้อมูลหนังสือ

  • แม่มด : ประวัติศาสตร์แห่งไสยเวท
  • ผู้เขียน: อัคนี มูลเมฆ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786163016805