ในอดีต สหรัฐอเมริกาผ่านศึกสงครามมาหลายครั้งหลายครา ศึกใหญ่ที่ถือเป็นสงครามสร้างชาติคือสงครามประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ และศึกสำคัญอีกครั้งคือสงครามกลางเมือง ซึ่งส่งผลต่อทิศทางของประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน

 สงครามกลางเมืองอุบัติขึ้นเพราะความแตกต่างด้านแนวคิดของคนในชาติเดียวกัน จนแตกแยกเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ ทั้งสองฝ่ายจับอาวุธเข้าห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดเสมือนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟ ความวอดวายทำลายทั้งชีวิตทหารและพลเรือน รวมทั้งทรัพย์สินบ้านเรือนอื่นๆ อีกมาก แต่สหรัฐอเมริกาก็ได้เติบโตในแบบของตนเองขึ้นมาจากผลของสงครามครานั้น

ข้อมูลหนังสือ