‘กาเลวาลา’ หรืออีกชื่อคือ ‘แผ่นดินแห่งกาเลวา’ คือชื่อชุดลำนำเทพตำนานแห่งฟินแลนด์ นับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงยุคของมนุษย์ ถูกรวบรวมเรียบเรียงขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19   ลักษณะของกาเลวาลานั้นมีรูปแบบเป็นบทเพลงพื้นบ้านดั้งเดิม ถ่ายทอดเรื่องราวของเทพเจ้าและวีรบุรุษ โดยมีทั้งหมด 10 เรื่องราวและแบ่งเนื้อหาออกเป็น 50 ลำนำ เนื้อเรื่องของกาเลวาลาเล่าถึงตำนานการสร้างโลก การกำเนิดของเทพเจ้า และการต่อสู้ของวีรบุรุษแห่งกาเลวาเพื่อต่อต้านอำนาจชั่วร้าย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่บอกเล่าเรื่องราวชีวิต วีรกรรม และการเดินทางผจญภัยของตัวละครสำคัญ ได้แก่ ไวแนเมยเนน, อิลมาริเนน และเลมมินไกเนน  โดยเฉพาะการเดินทางไปทำสงครามช่วงชิง ‘ซัมโปะ’ เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินแห่งกาเลวา

‘กาเลวาลา’ คือผลงานชิ้นเอกที่ทรงคุณค่าและเป็นมหากาพย์ของฟินแลนด์ที่สะท้อนถึงคติแนวคิด ธรรมเนียม ตำนาน และวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติ อย่างที่นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่นาม ฌ็อง ซิเบลิอุส ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆ ของกาเลวาลามาประพันธ์เป็นบทเพลงจนโด่งดังไปทั่วโลก และยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนอีกมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ผู้เขียน The Lord of the Rings ก็บอกว่ามหากาพย์กาเลวาลานั้นมีอิทธิพลต่อผลงานของเขาเป็นอย่างมาก


ข้อมูลหนังสือ