สงครามเวียดนามเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนนับล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกลายเป็นความขัดแย้งครั้งสำคัญในโลกยุคสงครามเย็น

สงครามเย็นครั้งนี้ยังเป็นการยุทธ์แบบสงครามสมัยใหม่ที่เป็นต้นกำเนิดของยุทธวิธีทางการทหารที่สำคัญหลายยุทธวิธี เช่น การใช้เฮลิคอปเตอร์

นอกจากนี้สงครามเวียดนามยังเป็นการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของสหรัฐอเมริกากับภูมิปัญญาชาวบ้านของเวียดนามเหนือ เป็นการต่อสู้ระหว่างความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของกองทัพสหรัฐฯ กับความมุ่งมั่นศรัทธาและความเด็ดเดี่ยวของทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์

ข้อมูลหนังสือ