การปฏิวัติรัสเซียถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งหนึ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนในวงการการเมืองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การปฏิวัติครั้งนี้เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นถูกขนานนามว่า 'มหาสงคราม' การปฏิวัติเกิดขึ้นในรัสเซีย ประเทศมหาอำนาจซึ่งในขณะนั้นมีสถานะแทบไม่ต่างจากบ้านนอก จักรวรรดิที่เพิ่งละทิ้งระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แค่สิบกว่าปี

แต่ยังเหลือปัญหาเรื้อรังหลายอย่างที่ต้องแก้ไขอีกมากมาย แต่สงครามก็ทำให้รัสเซียตกต่ำลงมากกว่าเดิม ท่ามกลางความล้มเหลวที่แนวหน้า และความตกต่ำยากแค้นในแนวหลัง ประชาชนที่ไม่พอใจกับสภาพความเป็นอยู่และนโยบายอันไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพระเจ้าซาร์จึงทำการก่อการปฏิวัติขึ้น


ข้อมูลหนังสือ

  • The Russian Revolution: ปฏิวัติรัสเซีย
  • ผู้เขียน: ภัทรพล สมเหมาะ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786163016546