การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมหาศาลของพลเมืองอเมริกันเป็นเหมือนราคาที่ต้องจ่ายให้กับอิสรภาพ การปฏิวัติอเมริกาไม่ใช่แค่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกในเวลาต่อมาอีกด้วย ซึ่งประวัติศาสตร์การปฏิวัติอเมริกาเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อและไม่กลัวที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิและความฝันของตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • The American Revolution: ปฏิวัติอเมริกา
  • ผู้เขียน: พีรพงษ์ ฉายยายนต์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786163016522