สงครามกลางเมืองสเปนเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายทหารก่อรัฐประหารในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1936 เพื่อโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายซ้าย ขณะนั้นประเทศสเปนปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสงครามกลางเมืองสเปน เริ่มจากภาพความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่บ่มเพาะและคุกรุ่นอยู่ในสังคมสเปนมายาวนาน ตามต่อด้วยสภาพการเมืองช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนเกิดสงครามที่เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ความขัดแย้งระเบิดออก  

ลำดับถัดมาจะเริ่มเข้าเรื่องสงครามกลางเมือง ผู้อ่านจะเข้าใจว่าแผนการรัฐประหารที่ทหารคิดว่าสามารถยึดอำนาจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายพัฒนาเป็นสงครามกลางเมืองได้อย่างไร ฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและเสียเปรียบในตอนต้น หลังจากนั้นผู้อ่านจะเห็นภาพว่าสงครามความขัดแย้งภายในประเทศได้บานปลายกลายมาเป็นสงครามนานาชาติที่มหาอำนาจในยุโรปต่างกระโจนเข้าร่วมได้อย่างไร 


ข้อมูลหนังสือ