เมื่อคนผิวขาวจากยุโรปก้าวขึ้นฝั่ง ณ ดินแแดนโลกใหม่ พวกเขาพลิกประวัติศาสตร์โลกให้เปลี่ยนไป ไฟสงครามลุกโชน ผู้อพยพรบพุ่งกับชนเผ่าผู้ครองแผ่นดินดั้งเดิม รบกับคนผิวขาวต่างเชื้อชาติและเปิดศึกกับประเทศแม่ที่พวกเขาจากมา เพื่อเรียกหา "เสรีภาพ" นำไปสู่การสร้างชาติประกาศนามในฐานะประเทศใหม่ที่เป็นไท

ข้อมูลหนังสือ