แม้สงครามกลางเมืองอังกฤษจะเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษ แต่สงครามครั้งนี้ได้ทิ้งมรดกหลายอย่างให้อังกฤษ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและเป็นแบบอย่างให้อีกหลายประเทศในโลกนี้  สิ่งหนึ่งที่สงครามครั้งนี้ได้สสอนไว้คือ โลกที่สมดุลและะมีเสถียรภาพดังที่เห็นในยุคปัจจุบันไม่ได้กำเนิดขึ้นมาทันที หากแต่ค่อยๆก่อสร้างตัวขึ้น ผ่านการทดสอบ ความล้มเหลวและความผิดพลาดหลายครั้ง กว่าจะหาจุดลงตัวและสูตรสำเร็จในท้ายที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • The English Civil War: สงครามกลางเมืองอังกฤษ
  • ผู้เขียน: ภัทรพล สมเหมาะ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 317 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786163016386