นักรบกล้าหาญของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เหล่านี้ต่างได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นศัตรูของพวกเขาว่าเป็น "อัจฉริยะสงคราม" และ "นักรบผู้กล้าหาญ" พวกเขาคือ ผู้เปลี่ยนแปลงการยุทธ์แบบดั้งเดิมมาสู่การยุทธ์สมัยใหม่” อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้า อันนำมาซึ่งชัยชนะหลายครั้งหลายครา พวกเขาเหล่านี้จึงสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรไรช์ที่สาม" อันเกรียงไกรของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ