ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 250,000 เล่ม ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 14 ภาษา หนึ่งในนั้นคือฉบับอักษรเบรลล์

ประวัติศาสตร์เม็กซิโก (ฉบับปรับปรุงใหม่) เป็นหนังสือที่คนเม็กซิกันรู้จักกันดี และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เม็กซิโกที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง วิทยาลัยแห่งเม็กซิโกจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1973 และมีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์กว่า 250,000 เล่ม

ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 วิทยาลัยแห่งเม็กซิโกได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหม่เพื่อให้ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีความกระชับและชัดเจน ความโดดเด่นส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเม็กซิโก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึง ค.ศ. 2000 อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่การนำเสนอประวัติศาสตร์โดยย่อและในมุมกว้าง โดยผู้เขียนทั้ง 7 ท่านได้คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เม็กซิโก

ผู้อ่านชาวไทยจะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของประเทศที่รู้สึกว่าห่างไกลและเป็นโลกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก นี่คือประวัติศาสตร์ของชาติที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ทดลองอ่าน https://issuu.com/gypzygroup/docs/mexico1-1-1-1-1

ข้อมูลหนังสือ