มีด เครื่องมือชิ้นแรกๆที่มนุษย์สร้างขึ้น และอยู่คู่มือมนุษย์เรื่อยมา เป็นทั้งเครื่องมือยังชีพพื้นฐาน เป็นอาวุธปกป้องชีวิต เป็นงานศิลปะ เป็นแม้กระทั่งศาสตราภรณ์ประดับเกียรติผู้ครอบครอง มีด คือ สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับู้รักวิถีผจญภัย การออกไปเผชิญโลกกว้างโดยไม่มีมีดคู่ใจสักเล่มหนึ่งย่อมไม่สมบูรณ์แบบ แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องรู้จักมีดดีพอ

ข้อมูลหนังสือ